Melate mexická loterie

Mexiko melate retro grafy
Contents

Mexico Melate Retro grafy statistické analýzy

V tuto chvíli vám nabízíme celkem 42 Mexiko Melate Grafy retro statistických analýz, které vám pomohou vybudovat vítěznou strategii hraní Mexico Melate Retro. Zatímco některé grafy ukazují grafické znázornění jednotlivých statistických údajů, další se skládají ze dvou nebo více kusů statistických datových sad, takže je můžete navzájem porovnávat na jednom místě.

Mexico Melate Retro graf statistického vývoje

Tento graf ukazuje vývoj statistických dat Mexico Melate Retro. Je to docela podobné “vše v jednom” schéma…

Tato tabulka statistických údajů Mexico Melate Retro obsahuje šest různých oblastí grafu (nebo vrstvy grafu, chcete -li) představující následujících šest konkrétních souborů dat:

 • SOUČET čísel čísel, která tvoří výsledky
 • SUM číslic, které tvoří čísla výsledků
 • Rozsah Rozsah (rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším číslem)
 • Počet vylosovaných sudých
 • Počet vylosovaných kurzů
 • Nejmenší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly
 • Největší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly
 • Opakující se čísla (čísla, která byla také vylosována v předchozím losování)

Mexico Melate Retro skládaný pruhový graf

Zde si můžete prohlédnout výsledky loterie ve formě svislých skládaných pruhů.

Výška pruhu je součtem všech čísel Mexico Melate Retro vylosovaných k určitému datu.
Celkový pohled na graf by měl divákovi poskytnout přibližný rozsah, kde se obvykle nachází součet čísel.

V každém naskládaném baru, každé číslo je znázorněno jinou barvou. To má divákovi poskytnout dobrou představu o proporcích mezi čísly.

Mexiko Melate Retro graf strun

Další zábavný způsob, jak zobrazit výsledky loterie Mexico Melate Retro. Řetězce v tomto grafu jednoduše spojují každé číslo Mexico Melate Retro s tím, které bylo nakresleno v úplně předchozím výkresu. Tímto způsobem získáme graf s počtem řetězců rovných číslům vylosovaným v této konkrétní loterii.

Následující grafy odkazují na nejnovější 100 Výsledek (nebo méně všude tam, kde je méně než 100).

Mexico Melate Retro sloupcový graf seřazený podle loterie č.

Grafické znázornění frekvence čísel loterie Mexico Melate Retro. v tomto grafu, každé retro číslo Mexico Melate je reprezentováno svislou čarou, která má výšku rovnou počtu, kolikrát bylo konkrétní číslo vytaženo v posledním 100 Kreslí (nebo méně). Sloupce jsou seřazeny podle čísel loto shora dolů.

Retro sloupcový graf Mexico Melate seřazený podle četnosti čísel

V zásadě to samé jako výše uvedený graf, jediným rozdílem je, že pruhy jsou seřazeny podle číselné frekvence sestupně zleva doprava. Jinými slovy, Nejčastější čísla Mexico Melate Retro jsou na grafu, zatímco méně častá čísla Mexico Melate Retro jsou na jejím konci.

SUMA čísel vs.. Opakující se čísla

Tento graf ukazuje součet čísel vs.. opakující se čísla (čísla, která byla vylosována v úplně předchozím slosování).

SUM číslic vs.. Opakující se čísla

Tento graf ukazuje SUM číslic, které tvoří čísla vs.. opakující se čísla (čísla, která byla vylosována v úplně předchozím slosování).

Rozsah čísel vs.. Opakující se čísla

Tento graf ukazuje rozsah čísel vs.. opakující se čísla (čísla, která byla vylosována v úplně předchozím slosování).

Nejmenší rozdíl vs.. Největší rozdíl

Tento graf ukazuje nejmenší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly vs.. největší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly.

Nejmenší rozdíl vs.. Opakující se čísla

Tento graf ukazuje nejmenší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly vs.. opakující se čísla (čísla, která byla vylosována v úplně předchozím slosování).

Největší rozdíl vs.. Opakující se čísla

Tento graf ukazuje největší rozdíl mezi dvěma sousedními čísly vs.. opakující se čísla (čísla, která byla vylosována v úplně předchozím slosování).

Kola loterie

POUŽÍVEJTE VYVÁŽENÉ SYSTÉMY KOLA Systémy s vyváženými koly vám to umožní
sázejte velkou skupinu čísel (více než 5), hrát vědecké kombinace této skupiny
čísel, a získejte konkrétní záruku minimální výhry. Vyvážená kola nutí všechny
výherní čísla, která jsou ve vaší skupině, aby se spojila a dala vám alespoň jednu cenu
pokud jsou některá nebo všechna výherní čísla ve zvolené skupině.

Je pravda, že čím více čísel otočíte, tím snazší je chytit vítěze
čísla ve vámi zvolené skupině. Ale abyste za své peníze získali co nejvíce, optimum
počet čísel na kolo není větší než čtyři nebo pět čísel nad POLOVICÍ čísel
ve vaší hře. Pro Mexico Melate Retro, to znamená jezdit méně než asi 24 z celkového počtu 39 čísla pro dosažení nejlepších výsledků.
v opačném případě, utratíte VÍCE peněz honbou ZA MALŠÍ garantovanou cenu.
Více těžíte tím, že projedete pečlivě vybranou skupinu čísel loterií.

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK KOLO VŠECH LOTOVÝCH ČÍSEL VE ​​VAŠÍ HŘE

Jakékoli kolečko
systém, který pokrývá VŠECHNY čísla ve hře, je příliš roztažený, výhra
záruka nestojí za sázku. Existují chytré způsoby, jak do nich vložit všechna čísla
hru pomocí Trap-by-Overlap a dalších kolečkových strategií uvedených na stránkách
137 na 142 v hlavní příručce loterie.

Většina výherců loterie Smart Luck kromě metod výběru čísla Smart Luck použila také Balanced Wheel.
Můžete použít ZDARMA interaktivní vyvážený systém loterijních kol, který vyhrál několik jackpotů v loterii.
Přečtěte si o našich výhercích v loterii, také.
A když vyhrajete jackpot se systémy Lotto Smart Luck, řekněte nám o tom, abyste mohli být přidáni na rostoucí seznam vítězů loterie Gail Howardové.
Pokud nechcete, aby bylo vaše jméno zveřejněno, budeme to ctít.

Nejběžnější barevný vzor během posledního 5 Kreslí

2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N1 N2 N3 N4 N5
2 X N1 N2 N3 N4
3 X N1 N2 N3
3 X N1 N2
2 X N2 N3 N4 N5
3 X N2 N3
2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N2 N3 N4 N5 N6
3 X N3 N4 N5 N6
4 X N4 N5 N6
5 X N5 N6

Nejvíce tažené č. v každé poloze během posledního 5 Kreslí

1st pos. 2nd poz. 3r. poz. 4pos. 5pos. 6pos.
02 X2 07 X1 14 X2 22 X3 24 X1 36 X2
05 X1 13 X1 21 X1 19 X1 23 X1 37 X1
03 X1 06 X1 17 X1 24 X1 25 X1 33 X1
08 X1 10 X1 11 X1 29 X1 35 X1
04 X1 26 X1

Nejméně tažené č. v každé poloze během posledního 5 Kreslí

1st pos. 2nd poz. 3r. poz. 4pos. 5pos. 6pos.
03 X1 07 X1 17 X1 19 X1 24 X1 37 X1
05 X1 13 X1 21 X1 24 X1 23 X1 33 X1
08 X1 06 X1 11 X1 22 X3 25 X1 35 X1
02 X2 10 X1 14 X2 29 X1 36 X2
04 X1 26 X1

Nejméně tažené č. A následovník (další pos.) v každé poloze během posledního 5 Kreslí

Toto je matice pro nejnovější 5 Mexico Melate Retro výsledky. Matice pro nejnovější 100 pro úroveň jsou k dispozici losování 3 členů.

Ušetřete peníze tím, že znáte čísla loterie, kterým se musíte vyhnout

Hráči loterie, kteří si své loterijní čísla vybírají bezmyšlenkovitě nebo pošetile, jsou souzeni prohrát ještě před losováním.
Tím, že budete vědět, kterým číselným kombinacím a vzorům se vyhnout, budete mít oproti takovým hráčům výhodu - a ušetříte peníze, také.

VYHNĚTE SE ČÍSELNÝM KOMBINACÍM, KTERÉ BYLY PŘEDEM NABRÁNENY

Mnozí hráči rádi sázejí na čísla, která vyhrála někoho jiného, ​​velký jackpot, a
učiněním tohoto, je téměř zaručeno, že sami NEVYHRAJÍ jeden. V Melate Retro,
se dvěma kresbami týdně, sada 6 čísla mají šanci být vylosována jednou
každý 31,371 let!!! To by také mělo odpovědět na otázku, kterou si tak často klademe,
“Neměl bych hrát každý týden stejnou sadu čísel, protože jsou splatná
zasáhnout někdy?”

VYHNĚTE SE SÁZENÍ ŠEST KONSEKUTIVNÍCH LOTTO ČÍSEL

Šest po sobě jdoucích čísel nebylo nikdy vylosováno v žádné státní ani mezinárodní loterijní hře.
Smart Luck má všechny výsledky kreslení pro více než 200 státní a mezinárodní loterijní hry, sahá více než padesát let zpět!
I pět po sobě jdoucích čísel je velmi vzácný jev, ve většině her Lotto, nikdy se to nestalo ani jednou.

VYHNĚTE SE SÁZENÍ JEDINÉ SKUPINY LOTTO

Nikdy nevybírejte všech šest čísel z jedné skupiny čísel, jako jsou všechny jednociferné číslice, nebo
všichni dospívající, nebo všech 20, atd. Všech šest výherních čísel vylosovaných z jedné skupiny je
velmi nepravděpodobné.

VYHNĚTE SE KOMBINACI LOTTO 1-2-3-4-5-6

Nejoblíbenější sadou nejčastěji hraných čísel je: 1-2-3-4-5-6. Tisíce
lístky se kupují s touto kombinací každý výkres. Výběr
je příliš daleko od rovnováhy, než aby se objevil v náhodném výkresu.

VYHNĚTE SE SÁZENÍ VZORU

Vzory sázení jsou ještě oblíbenější metodou označování sázek. Vzory z
čísla označená v řadě, aby vytvořila přímku, buď přes sázenku
vertikálně nebo diagonálně si zahrajte - což znamená sdílení ceny s
ostatní, pokud jsou čísla vylosována jako vítězové. Jiné vzory, jako jsou vzory z
iniciály nebo čísla nebo křížky také dostávají velkou hru.

VYHNĚTE SE ČÍSLU VÍCERÁTŮ

Další populární kombinace, které získávají těžkou hru, jsou násobky čísel, zvláště
5-10-15-20-25-30 a 7-14-21-28-35-42.

VYHNĚTE SE VŠEM STEJNÝM POSLEDNÍM ČÍSLŮM

Mnoho lidí rádo hraje stejné poslední číslice, jako 3-13-23-33-43, nebo všechny číslice, které
končí v sedm, nebo nějaké jiné oblíbené číslo šťastné loterie. Vyskytují se dokonce čtyři stejné poslední číslice
v necelých dvou desetinách procenta všech kreseb. Vyhrávejte sady čísel pomocí
tři poslední číslice se vyskytují v méně než 3 procent všech kreseb. Vítězné sady
čísel, která nemají více než jednu opakovanou poslední číslici, představují téměř 90 procent ze všech
kresby.

VYHNĚTE SE NÍZKÉMU POČET KOMBINACÍ

Většina hráčů Lotto ráda hraje čísla kalendáře, jako je narození
data a výročí - a věk jejich dětí. To znamená, že nejvíce
silně hraná čísla jsou 1 přes 31. Melate Retro má 39 čísla. Pokud hrajete
pouze čísla kalendáře, možná svůj jackpot sdílíte s desítkami dalších
vítězové. Neříkám, že byste neměli hrát svá osobní čísla, pokud se cítíte
mají na tebe štěstí. Doporučil bych však zvážit zahrnutí vysoké
číslo, takže jen v případě, že vaše čísla zasáhnou, vyhrajete cenu, která stojí za to
něco.

RYCHLÉ VÝBĚRY NIX LOTTO

Rychlé tipy používají líní lidé, kteří chtějí být v akci bez uvedení
veškeré úsilí o vítězství. Když čtete články o vítězích jackpotu, zdá se
jako by všichni používali buď Rychlý výběr, data narození, nebo věk jejich dětí.
Drtivá většina lidí tak hraje. Pokud je většina prodaných lístků
Rychlý výběr, pak dává smysl, že by měla být vyhrána většina vyhraných jackpotů
s rychlým výběrem. nicméně, když vidíte skutečné statistiky, jak jsme to udělali my, zjistíte, že máte
větší šance na výhru náhodným výběrem čísel z klobouku než pomocí
Rychlý výběr.

Neúplné systémy

100% 2 – na 2 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 3

Pokoje: 8 – Vstupenky: 3

Pokoje: 9 – Vstupenky: 3

Pokoje: 10 – Vstupenky: 4

Pokoje: 11 – Vstupenky: 6

Pokoje: 12 – Vstupenky: 6

Pokoje: 13 – Vstupenky: 7

Pokoje: 14 – Vstupenky: 7

Pokoje: 15 – Vstupenky: 10

Pokoje: 16 – Vstupenky: 10

Pokoje: 17 – Vstupenky: 12

Pokoje: 18 – Vstupenky: 12

Pokoje: 19 – Vstupenky: 15

Pokoje: 20 – Vstupenky: 16

Pokoje: 21 – Vstupenky: 17

Pokoje: 22 – Vstupenky: 19

Pokoje: 23 – Vstupenky: 21

Pokoje: 24 – Vstupenky: 22

Pokoje: 25 – Vstupenky: 23

Pokoje: 26 – Vstupenky: 24

Pokoje: 27 – Vstupenky: 27

Pokoje: 28 – Vstupenky: 28

Pokoje: 29 – Vstupenky: 30

Pokoje: 30 – Vstupenky: 31

Pokoje: 31 – Vstupenky: 31

Pokoje: 32 – Vstupenky: 38

Pokoje: 33 – Vstupenky: 39

Pokoje: 34 – Vstupenky: 40

Pokoje: 35 – Vstupenky: 42

Pokoje: 36 – Vstupenky: 47

Pokoje: 37 – Vstupenky: 50

Pokoje: 38 – Vstupenky: 52

Pokoje: 39 – Vstupenky: 54

Pokoje: 40 – Vstupenky: 55

Pokoje: 41 – Vstupenky: 59

Pokoje: 42 – Vstupenky: 63

Pokoje: 43 – Vstupenky: 65

Pokoje: 44 – Vstupenky: 67

Pokoje: 45 – Vstupenky: 70

100% 3 – na 3 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 4

Pokoje: 8 – Vstupenky: 4

Pokoje: 9 – Vstupenky: 7

Pokoje: 10 – Vstupenky: 10

Pokoje: 11 – Vstupenky: 11

Pokoje: 12 – Vstupenky: 15

Pokoje: 13 – Vstupenky: 21

Pokoje: 14 – Vstupenky: 25

Pokoje: 15 – Vstupenky: 31

Pokoje: 16 – Vstupenky: 38

Pokoje: 17 – Vstupenky: 44

Pokoje: 18 – Vstupenky: 48

Pokoje: 19 – Vstupenky: 60

Pokoje: 20 – Vstupenky: 71

Pokoje: 21 – Vstupenky: 77

Pokoje: 22 – Vstupenky: 77

Pokoje: 23 – Vstupenky: 104

Pokoje: 24 – Vstupenky: 116

Pokoje: 25 – Vstupenky: 130

Pokoje: 26 – Vstupenky: 130

Pokoje: 27 – Vstupenky: 167

Pokoje: 28 – Vstupenky: 185

100% 4 – na 4 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 5

Pokoje: 8 – Vstupenky: 7

Pokoje: 9 – Vstupenky: 12

Pokoje: 10 – Vstupenky: 20

Pokoje: 11 – Vstupenky: 32

Pokoje: 12 – Vstupenky: 41

Pokoje: 13 – Vstupenky: 66

Pokoje: 14 – Vstupenky: 80

Pokoje: 15 – Vstupenky: 117

Pokoje: 16 – Vstupenky: 152

Pokoje: 17 – Vstupenky: 188

100% 5 – na 5 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 6

Pokoje: 8 – Vstupenky: 12

Pokoje: 9 – Vstupenky: 30

Pokoje: 10 – Vstupenky: 50

Pokoje: 11 – Vstupenky: 100

Pokoje: 12 – Vstupenky: 132

Jak získat štěstí v Lottu

PENÍZE NA ŠTĚSTÍ OSTATNÍCH

Když vytvoříte fond Lotto, vaše skupina také shromažďuje své celkové štěstí. A
jackpot se může stát díky štěstí, které do vašeho fondu přinese pouze jeden člen.
Pečlivě si vyberte partnery. Podělte se o své štěstí s vítězi, ne poražení. Vyhýbat se
negativní lidé. Nejen, že mají smůlu, ale tlumí nadšení a vyčerpávají
energii od ostatních. Chcete zvýšit své vlastní štěstí, neředit jeho sílu. Jeden
rychlý způsob, jak rozeznat vítěze od poražených, je jednoduše se jich zeptat: “Myslíš si?
jsou šťastní lidé?” Mnoho lidí rychle přiznává, “Mám smůlu. Nikdy jsem nevyhrál
cokoliv.” Ani vaší skupině nepřinesou štěstí.

PENÍZE NA POZITIVNÍM POSTOJI

Nikdo by neměl ze zoufalství hrát hazardní hry, protože to potřebuje
výhry. Potřební mají větší strach ze ztráty těžce vydělaných peněz, které hazardují
s. Je to jen jeden ze špinavých triků života, který blokuje samotný strach ze ztráty
vítězné síly. Myšlenky jsou nabité energií, zvláště když je spuštěno
emoce. Strach přitahuje přesně to, čeho se člověk bojí. Silná touha po gólu
která je nabitá pozitivní energií, přitahuje pozitivní odpověď, zvlášť když
je vynaloženo veškeré úsilí k dosažení tohoto cíle.

Analýza Mexico Melate Retro (6/39) vybraná čísla

Analýza & diagram nejnovějšího 100 Mexico Melate Retro čísla

Jak interpretovat obecné statistiky vybraných čísel Mexico Melate Retro:

 • Ne. = tento sloupec zobrazuje analyzovaná čísla.
 • S.L. = kolik losování uplynulo od posledního vylosování čísla.
 • Frekv. = frekvence čísla během posledního 100 kresby.
 • L.D. = Datum, kdy bylo číslo naposledy vylosováno.
 • Diagram vpravo od těchto statistik zvýrazňuje buňku odpovídající losování — jít chronologicky vzad — ve kterém bylo vylosováno číslo.
Ne. S.L. Occ. L.D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2 23 2019-06-01
7 15 2019-06-01
14 22 2019-06-01
19 15 2019-06-01
24 17 2019-06-01
37 18 2019-06-01

Mexico Melate Retro výkon čísel za poslední 100 Kreslí

Mexico Melate Retro – analýza číselného výkonu

Tabulka analyzující, kolikrát vybraná čísla obsahovala výherní čísla Mexico Melate Retro během posledního 100 Kreslí.

6 výherní čísla:
5 výherní čísla:
4 výherní čísla:
3 výherní čísla:
2 výherní čísla:
Datum losování Výherní čísla Hity
2019-06-01 2 7 14 19 24 37 -6, 5, 4, 3, 2, 1-
2019-05-28
2019-05-25 24 -1-
2019-05-21 14 -1-
2019-05-18 2 -1-
2019-05-14 24 37 -2, 1-
2019-05-11
2019-05-07 2 37 -2, 1-
2019-05-04
2019-04-30 19 -1-
2019-04-27 2 7 -2, 1-
2019-04-23 37 -1-
2019-04-20
2019-04-16 14 -1-
2019-04-13 37 -1-
2019-04-09 2 -1-
2019-04-06
2019-04-02 19 -1-
2019-03-30
2019-03-26 2 -1-
2019-03-23 2 7 24 -3, 2, 1-
2019-03-19 19 -1-
2019-03-16 2 -1-
2019-03-12 14 -1-
2019-03-09 37 -1-
2019-03-05 24 -1-
2019-03-02 7 14 -2, 1-
2019-02-26 7 -1-
2019-02-23 7 24 -2, 1-
2019-02-19
2019-02-16
2019-02-12
2019-02-09 2 -1-
2019-02-05
2019-02-02 7 19 -2, 1-
2019-01-29 2 19 -2, 1-
2019-01-26 2 14 -2, 1-
2019-01-22
2019-01-19 14 -1-
2019-01-15 14 -1-
2019-01-12
2019-01-08 24 -1-
2019-01-05 24 -1-
2019-01-01 14 -1-
2018-12-29
2018-12-25 24 -1-
2018-12-22 2 -1-
2018-12-18
2018-12-15
2018-12-11 2 -1-
2018-12-08 2 19 -2, 1-
2018-12-04 37 -1-
2018-12-01 7 19 -2, 1-
2018-11-27 19 37 -2, 1-
2018-11-24
2018-11-20 14 -1-
2018-11-17 24 -1-
2018-11-13 24 -1-
2018-11-10
2018-11-06
2018-11-03 19 -1-
2018-10-30
2018-10-27 14 37 -2, 1-
2018-10-23 14 37 -2, 1-
2018-10-20 24 -1-
2018-10-16
2018-10-13 24 -1-
2018-10-09 19 37 -2, 1-
2018-10-06 14 19 -2, 1-
2018-10-02 7 -1-
2018-09-29 14 24 -2, 1-
2018-09-25 7 -1-
2018-09-22 14 -1-
2018-09-18
2018-09-15 19 -1-
2018-09-11 37 -1-
2018-09-08 7 -1-
2018-09-04 14 24 -2, 1-
2018-09-01 2 -1-
2018-08-28 2 -1-
2018-08-25 7 -1-
2018-08-21 14 24 37 -3, 2, 1-
2018-08-18 7 37 -2, 1-
2018-08-14 14 24 -2, 1-
2018-08-11
2018-08-07 2 19 37 -3, 2, 1-
2018-08-04 37 -1-
2018-07-31
2018-07-28 37 -1-
2018-07-24 2 -1-
2018-07-21 7 14 -2, 1-
2018-07-17 7 -1-
2018-07-14 2 14 19 -3, 2, 1-
2018-07-10 2 -1-
2018-07-07 2 37 -2, 1-
2018-07-03 2 -1-
2018-06-30 14 -1-
2018-06-26
2018-06-23 2 14 -2, 1-
2018-06-19

Mexico Melate Retro výkon páru za poslední 100 Kreslí

Mexico Melate Retro – analýza párové frekvence

Pro vybraná čísla Mexico Melate Retro, to jsou všechny možné kombinace dvou čísel a jejich frekvence (kolikrát byly vylosovány) během posledního 100 Kreslí.

19,24 2,24 7,37 14,19 2,7 24,37 7,14 7,19 7,24 14,37 19,37 2,14 2,37 14,24 2,19

..1 čas(s)..2 čas(s)..2 čas(s)..3 čas(s)..3 čas(s)..3 čas(s)..3 čas(s)..3 čas(s)..3 čas(s)..4 čas(s)..4 čas(s)..4 čas(s)..4 čas(s)..5 čas(s)..5 čas(s)

Odpovídající výsledky

2 + 1 výherní čísla nalezená v EuroMillions › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v EuroJackpotu › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Lucky For Life › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v USA Illinois (THE) Lotto › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v USA Georgia (GA) Fantazie 5 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v Coloradu (CO) Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v Super Kansasu (KS) Hotovost › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Kanadě LottoMax › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 1 výherní čísla nalezená v Kanadě BC49 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v UK Thunderball › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v UK 49s Lunchtime Lotto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v UK 49s Lunchtime Lotto › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 výherní čísla nalezená v UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v britských 49 letech › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v britských 49 letech › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 výherní čísla nalezená v britských 49 letech › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v britských 49 letech › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v britských 49 letech › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Austrálii Powerball › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Austrálii Set For Life › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Austrálii Set For Life › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Austrálii Středa Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Irsku Irish Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Lotto South Africa Plus > 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená ve Švédsku Lotto Onsdag (Loterie 1) › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená ve Viking Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená ve France Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená ve Španělsku La Primitiva › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Brazílii Mega Sena › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Quina Brazílie › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Swiss Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v Goslotu 6 45 ráno > 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 výherní čísla nalezená v Goslotu 6 45 večer › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená v Goslotu 6 45 večer › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 výherní čísla nalezená ve Španělsku BonoLoto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

Vítězové loterie

datum Vítěz Výhra na loterii
23.08.2020

FRANCIS M.

118,69 GBP≈ 10 327,35 ₽
01.03.2020

DJ D..

95,31 EUR≈ 7 477,55 ₽
15.01.2020

Marcel R..

100,15 USD≈ 7 065,30 ₽
22.12.2019

Ignacio G..

123,55 USD≈ 8 716,10 ₽
29.04.2019

FRANCIS M.

176,89 GBP≈ 15 391,40 ₽
28.04.2019

FRANCIS M.

176,89 GBP≈ 15 391,40 ₽
05.11.2018

Yugandhar R..

386,12 USD≈ 27 239,68 ₽
30.09.2018

athanasios p.

100,58 USD≈ 7 095,64 ₽
27.09.2018

athanasios p.

229,49 USD≈ 16 189,87 ₽
26.09.2018

athanasios p.

229,49 USD≈ 16 189,87 ₽
25.04.2018

Augusto Octavio S.

100,12 USD≈ 7 063,18 ₽
04.03.2018

POPLATEK.

155,79 EUR≈ 12 222,50 ₽
29.10.2017

Dmitrij K..

9 802,79 RUBL≈ 9 802,79 ₽
24.09.2017

Oleg V..

10 229,98 RUBL≈ 10 229,98 ₽
20.08.2017

DAMIAN M.

84,22 USD≈ 5 941,48 ₽
06.08.2017

Udo v.

37,92 EUR≈ 2 975,01 ₽
01.01.1970

FRANCIS M.

118,69 GBP≈ 10 327,35 ₽

Jak ZÍSKAT Mexiko Melate Retro Lotto

LIDSKÉ AJ LOTTO TIPY NA ČÍSLO

Když si vyberete čísla Mexico Melate Retro Lotto, zkuste mít relativně sudý mix lichých a
sudá čísla. Všechna lichá nebo sudá čísla se losují jen zřídka, vyskytující se pouze
jedno procento času. Nejlepší mix je mít 2/4, 4/2 nebo 3/3, což znamená dva
liché a čtyři sudé, nebo čtyři liché a dva sudé, nebo tři liché a tři sudé. Jeden z
tyto tři vzorce se vyskytnou v 81 procent kreseb.

VYSOKÉ NÍZKÉ LIPOVÉ TIPY

Výherní čísla jsou obvykle rozložena po celém číselném poli. Pokud vezmeme a
číselné pole a rozřízněte jej na polovinu, máme nízkou polovinu a vysokou polovinu. V
39-číselná hra jako Mexico Melate Retro, čísla 1 na 20 bude v dolní polovině, a čísla 21 na 39
by byl ve vysoké polovině. Všechna vysoká čísla nebo všechna nízká čísla jsou zřídka vylosována, vyskytující se
pouze jedno procento času. Nejlepší mix je mít 2/4, 4/2 nebo 3/3, což znamená
dva vysoké a čtyři nízké, nebo čtyři vysoké a dva nízké, nebo tři vysoké a tři nízké.
Vítězné skupiny čísel s těmito třemi vzory se vyskytují v 81 procent všech kreseb.

STRATEGIE SKUPINY V LOTERII

Podívejte se na seznam minulých výherních čísel pro hru Mexico Lotto, kterou hrajete, a uvidíš,
častěji než ne, že jedna nebo více skupin čísel není zastoupena. Pro
příklad, v kombinaci 5-14-17-32-38-39, není jich 20. Sledování a studium
Skupiny čísel vám mohou pomoci rozhodnout, kterou skupinu vynechat a kterou skupinu dát navíc
těžká hra.

LOTERY GAMES PŘESKOČIL STRATEGIE

Uveďte počet vynechaných her (hry ven) od posledního zásahu (vyhrát) pro každého z
vítězná čísla za posledních pět her. Poté označte počet opakování každého
došlo k přeskočení. Pokud někdo přeskočí z 0 na 5 nenastalo, hrajte čísla Lotto, která
je venku tolik her. (Pomoc při přeskočení loterijních her.)

LOTTO ČÍSELNÁ RADA – HRAJTE SI VYROVNANOU HRU

Poté, co si vyberete šest čísel, která chcete hrát, sečtěte je a přesvědčte se
že součet šesti čísel se sčítá někde mezi 93 a 147. Sumuje to
spadající do tohoto rozsahu bude účtovat více 70 procento všech vyhraných loterijních jackpotů.

HORKÉ ČÍSLO LOTERIE TAJEMSTVÍ

Čísla, která vyšla (poražení) na tři hry nebo méně připadá přibližně
polovina vylosovaných výherních čísel. Ztráta čísel
které vyšly
připadá na deset her nebo méně 86 procent všech výherních čísel. To říká
nás, že horká čísla pravděpodobněji zasáhnou, ale nezapomeňte zahrnout do
alespoň jeden dlouhý výstřel ve vaší skupině 6.

TAJEMSTVÍ LOTERIE STUDENÉHO ČÍSLA

Je těžké vědět, kdy chladné číslo ukončí dlouhou sérii porážek. Pokud hrajete a
očíslujte každou kresbu, protože si myslíte, že je splatná, mohl bys to stíhat
po mnoho měsíců. (Číslo 45 v New Yorku Lotto sedělo 100 kresby před ním
konečně trefeno.) Ačkoli, když bylo zadáno číslo 70 hry nebo tak, to by mohlo být
stojí za pronásledováním.

Mexico Melate Retro maticový pohled na 5 nejnovější výsledky

Datum losování Nakreslená čísla SUMA čísel SUM číslic Rozsah čísel Min. MEZERA Max. MEZERA RD RLd. Trendy Nevýhody. JE TO Prostory (Dist) ALLD ALLN ALLD + N. LT2 LT3 Zástupce. N.. R+N.
2019-06-01 .2. .7. .14. .19. .24. .37. S 103 -14.17% Sd 40 33.33% R. 35 12.90% MinG 5 MaxG 13 2 + 1 1 + 2 3 / 3 ||
5 – 7 – 5 – 5 – 13 || 1 / 3
ALLD 2-10.. ALLN 1-11.. ALLD + N. 1-9.. LT2 5.. LT3 20.. 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 25.. 2= 125.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 4.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 8.. 2S = 30.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 2.. 2RS = 4..
2019-05-28 .5. .13. .21. .22. .23. .36. S 120 11.11% Sd 30 -16.67% R. 31 3.33% MinG 1 MaxG 13 1 + 3 1 + 2 C 3: 1 2 / 4 ||
8 – 8 – 1 – 1 – 13 || 1 / 2
ALLD 2-15.. ALLN 1-4.. ALLD + N. 1-2.. LT2 2.. LT3 88.. N.: 3 R+N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 19.. 2= 127.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 16.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 3.. 2S = 25.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 5..
2019-05-25 .3. .6. .17. .24. .25. .33. S 108 -9.24% Sd 36 -5.26% R. 30 7.14% MinG 1 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 C 2: 1 2 / 4 ||
3 – 11 – 7 – 1 – 8 || 1 / 1
ALLD 3-13.. ALLN 2-8.. ALLD + N. 2-5.. LT2 13.. LT3 49.. N.: 2 R+N = 2 6= 0.. 5= 0.. 4= 3.. 3= 16.. 2= 120.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 15.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 2.. 2S = 37.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 4..
2019-05-21 .8. .10. .14. .22. .29. .36. S 119 19.00% Sd 38 35.71% R. 28 -15.15% MinG 2 MaxG 8 1 + 2 1 5 / 1 ||
2 – 4 – 8 – 7 – 7 || 1 / 2
ALLD 1-10.. ALLN 1-6.. ALLD + N. 1-5.. LT2 2.. LT3 59.. R+N = 0 6= 0.. 5= 0.. 4= 2.. 3= 26.. 2= 121.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 2.. 2R = 18.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 4.. 2S = 23.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 3..
2019-05-18 .2. .4. .11. .22. .26. .35. S 100 0.00% Sd 28 0.00% R. 33 0.00% MinG 2 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 4 / 2 ||
2 – 7 – 11 – 4 – 9 || 1 / 1
ALLD 1-9.. ALLN 1-11.. ALLD + N. 1-9.. LT2 1.. LT3 3.. ↑ R.: 1 N.: 2 R+N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 31.. 2= 132.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 5.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 6.. 2S = 44.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 1.. 2RS = 11..

Lotto strategie, které vám pomohou vyhrát Mexico Melate Retro

Čísla loterií se losují náhodně. Ale náhodně vylosovaná čísla tvoří vzory
které lze sledovat a využít v náš prospěch. Po pečlivé analýze všech
kresby v minulosti výsledky loterie více než 200 různé loto hry po celém světě, s
historie sahající až do minulosti 1955, neuvěřitelně jsme ověřili následující
jednoduché pravidlo:

To NEJMOŽNĚJŠÍ se stává NEČASTĚJŠÍ.
TO NEJMÉNĚ MOŽNÉ se stane POSLEDNÍ ČASTO.

Klíčem k úspěšným metodám výběru čísla loterie Smart Luck je hraní
pravděpodobnosti. Pokud hrajete vzor, ​​který se vyskytuje pouze pět
procenta času, můžete očekávat, že tento vzorec ztratíte 95
procenta času, nedává vám šanci vyhrát 95 procenta z
čas. Tak, nesbírejte pravděpodobnosti.

Rate article